Veel nieuwe leden voor ijsclubs (ledenstop bij ijsclub Goutum door 100 nieuwe leden in één dag)

Een korte maar hevige schaatskoorts hield het land een week lang in zijn greep. Voor ijsclubs was het een geschenk uit de hemel na jaren zonder lange vorstperiode. Én ze verwelkomden veel nieuwe leden.

Het is een zich altijd herhalende cyclus voor ijsclubs: tijdens vorstperiodes neemt het ledental toe en tijdens vorstloze periodes blijft het aantal gelijk of daalt het. De lange periode zonder serieuze winter en de coronabeperkingen waardoor er op veel ijsbanen alleen leden mochten schaatsen, zorgden vorige week voor een grote toestroom van nieuwe leden. Sommige clubs voerden zelfs een ledenstop in.

Lees het hele artikel op de website van de Leeuwarder Courant (premium).