De ijsclub draait op vrijwilligers, maar dit alles kost natuurlijk het nodige geld. Helaas hebben we de laatste drie jaar niet kunnen schaatsen.

We hebben ons ledental in deze periode zien dalen met ruim 20%. Enerzijds ten gevolge van verhuizingen en (helaas) overlijden, maar anderzijds zien we altijd een daling als er geen ijs ligt. Maar de kosten lopen natuurlijk wel door!

Hoe werkt het?

De IJsclub Goutum e.o. hanteert het principe van het gezinslidmaatschap. Door lid te worden van de vereniging kunnen alle gezinsleden ’s winters schaatsen op de ijsbaan en steunt u ons tevens bij het in stand houden van de ijsbaan, zomer en ‘s winter.

Kosten per jaar: slechts € 10,00 per gezin, (éénmalig inschrijfgeld : € 10,00)

Jaarlijks sturen we de leden een factuur.  Indien de ijsbaan door het bestuur wordt opengesteld, hebben alle gezinsleden toegang tot de baan, mits de factuur is voldaan natuurlijk!

Indien de factuur aan het einde van het seizoen niet is voldaan, wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd.!

Lid worden kan door een mailtje te sturen naar : ledenadministatie@ijsclubgoutum.nl of door gebruik te maken van het aanmeldformulier 

En zeg nu zelf: iedereen wil toch dat zijn/haar (klein)kinderen kunnen blijven schaatsen in de winter en kunnen blijven spelen in de zomer op deze unieke locatie in hartje Goutum.

Door lid te worden van de IJsclub Goutum e.o. draagt u daar een steentje aan bij