Loading...
­

Nieuwsoverzicht

Leden gezocht!

4 december 2016|

De ijsclub draait op vrijwilligers, maar dit alles kost natuurlijk het nodige geld. Helaas hebben we de laatste drie jaar niet kunnen schaatsen. We hebben ons ledental in deze periode zien dalen met ruim 20%. [...]

We zijn klaar voor de winter!

1 december 2016|

De eerste bestuursvergadering is al weer gehouden. De algemene ledenvergadering is gepland. Het ijsclubgebouw staat er fris bij en de verlichting is fonkelnieuw! Maar ook de rest van het jaar... Zorgen we voor het in stand [...]

’s Zomers is de ijsbaan een sportveld

15 september 2015|

Afgelopen winter kon er negen dagen lang geschaatst worden op de Goutumer ijsbaan. Voorzitter Gerard Drost: “Dat lijkt niet veel, en de vorige winter was ook beter, maar het was wel precies in de kerstvakantie, [...]

Het lidmaatschap kost slechts € 10,- per jaar + éénmalig inschrijfgeld (€ 10,-). Het lidmaatschap betreft een gezinslidmaatschap, wat betekent dat alle gezinsleden automatisch lid zijn.